Екскурсія до Праги / Výlet do Prahy

Екскурсія до Праги. Ознайомлення з пам'ятними місцями української історії.

В рамці нашого проекту «Вивчення рідної мови українськими дітьми, учнями та молоддю в Градці Кралове» старша група учнів суботньої школи «Ниточка Родоводу» відвідала визначні місця Праги, які стосуються української історії. Діти побували на площі ім.Кінських, де знаходиться пам'ятник українському Кобзареві – Тарасу Шевченку та ознайомилися з пам'ятною дошкою Івану Франку – українському поетові і перекладачеві чеської літератури. На стінах палацу Жофін встановлена пам’ятна дошка, що повідомляє про те, що 18 травня 1891р. Іван Франко виступив тут з промовою на І-му з’їзді Слов’янської Прогресивної молоді.

Через державні заходи у зв'язку з пандемією Ковід -19 екскурсія відбулася у два етапи (4 і 11 жовтня 2020) за фінансової підтримки Міністерства освіти ЧР. 

Výlet do Prahy. Seznámení s památnými místy ukrajinské historie.

V rámci našeho projektu „Výuka mateřského jazyka pro ukrajinské děti, žáky a mládeží v Hradci Králové“ navštívila památky Prahy spojené s ukrajinskou historií skupina starších žáků sobotní školy „Nytočka Rodovodu“. Děti navštívili Kinské náměstí, kde se nachází pomník ukrajinského Kobzara - Tarase Ševčenka, a seznámily se s pamětní deskou Ivana Franka - ukrajinského básníka a překladatele české literatury. Na stěnách paláce Žofín je umístěna deska, která oznamuje, že 18. května 1891. Ivan Franko zde přednesl projev na 1. kongresu slovanské progresivní mládeže.

Kvůli státním opatřením v souvislosti s pandemií Pavid-19 se prohlídka uskutečnila ve dvou fázích (4. a 11. října 2020) za finanční podpory Ministerstva školství České republiky.

2019 © Všechna práva vyhrazena. Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. www.ukrajinskyspolekunas.cz | Vytvořila firma IT Partner